skip to Main Content
Ring oss for en hyggelig prat på: 51 56 73 10

Opplæringen i klasse B er inndelt i fire trinn og inneholder totalt 36 obligatoriske timer. Trafikalt grunnkurs utgjør 17 av de obligatoriske timene. Ved avslutningen av trinn 2 skal man gjennomføre 1 time obligatorisk trinnvurdering hvor elev og lærer sammen tar stilling til om målene for trinnet er nådd. Etter trinn 2 skal du mestre å kjøre bilen rent kjøreteknisk (eks igangsetting, stans, bakkestart, giring, bremsing, rygging og vending). I trinn 3 skal du gjennomføre 4 timer Sikkerhetskurs på øvingsbane samt 1 time trinnvurdering. Etter trinn 3 skal du kunne kjøre tilnærmet selvstendig, dvs. være på et nivå godt nok til førerprøve. Herfra bør det være omfattende mengdetrening privat før trinn 4. I trinn 4 finner vi Sikkerhetskurs på veg, totalt 13 timer obligatorisk opplæring. I tillegg kommer tilstrekkelig øving enten privat og/eller ved trafikkskole.
Søknad om førerkort og masse nyttig informasjon finner du her.

Vi er alle forskjellige og lærer på forskjellige måter. Hos Skagen Trafikkskole skal vi strekke oss langt for å tilpasse undervisningen slik at den passer deg mest mulig. Om du har kjørt masse privat eller aldri har kjørt bil tidligere, vil vi tilpasse undervisningen slik at den passer akkurat for deg. Antall kjøretimer du trenger utenom det obligatoriske vil variere etter ditt behov. Mange faktorer spiller inn: har du muligheten til å øve privat mellom timene? Hvilken erfaring har du med bilkjøring fra før? Hvor langt tidsperspektiv har du på dette?

Vår undervisningsplan har følgende modell:
På Skagen Trafikkskole starter alle som vil ta førerkort hos oss med et fire timers teorikurs på trinn 2. Her tar vi opp temaer som: førerkort og trafikkopplæring, bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø, eiers og brukers ansvar, kjøring med tilhenger, menneskets kapasitet og trafikkens krav. På dette kurset får du også informasjon om skolens rutiner og reglement. Etter dette kurset settes du opp på kjøretimer og avtaler videre opplæring med din faste trafikklærer.

Når du starter på trinn 3 gjennomfører du hos oss et 8 timers teorikurs. Hensikten med dette teorikurset er flerdelt. Her vil du løse oppgaver i gruppe med andre og jobbe med trafikale problemstillinger som vil hjelpe deg frem mot teoriprøven, men viktigst av alt vil det redusere antall kjøretimer du trenger da du allerede har arbeidet med teoristoffet slik at du sparer tid i bilen. Vi benytter film, bilder fra nærområdet og dialog/gruppearbeid som hovedarbeidsformer. I dette kurset har vi samlet opp undervisningstoff vi av erfaring vet tar mye av kjøretimene slik at dine kjøretimer skal bli så effektive som mulig.

Vi håper og tror du vil trives hos oss på Skagen Trafikkskole. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe vi kan hjelpe deg med!

Trafikalt Grunnkurs

Trinn 1
Trafikalt grunnkurs. I trinn 1 er målene rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Trafikalt grunnkurs skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle under 25 år. Er du over 25 år må du kun ta del 1.5-1.7 som innebærer plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, tiltak ved trafikkulykke og trafikant i mørket.

Trafikalt grunnkurs er organisert i 5 samlinger og inneholder hovedtemaene:
1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Trafikk og førerrollen
1.3 Mennesket i trafikken og samhandling
1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Trafikant i mørket

Kontakt oss

* Du får epost kopi av innsendt skjema.