fbpx Skip to content
Ring oss for en hyggelig prat. Stavanger: 51567310 - Sandnes: 51662184

Personbil mv. og trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg

Campingvogn-regelen for klasse B
Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Klasse B 96
Med klasse B 96 kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501-4250 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 4250 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.  Tillatte totalvekter finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Bilens tekniske begrensninger
Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan tilhengeren lastes fullt opp.

Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Klasse BE
Er trekking av tilhenger ikke lovlig etter reglene ovenfor, kreves det klasse BE. Førerkortkravet vil gjelde når samlet tillatt totalvekt for bil + for tilhenger ligger i området 4251 – 7000 kg.  Person med klasse BE slipper å beregne tilhengerens høyeste tillatte totalvekt, det er nok å sjekke bilens tekniske begrensninger i form av «tillatt hengervekt» (maksimal aktuelle totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og «tillatt vogntogvekt» (maksimal aktuelle vogntogvekt).

Fra 19. januar 2013 må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg i klasse BE. Selv om trekkbilen tilhører klasse B, må føreren derfor ha klasse C1E når tilhengerens tillatte totalvekt overskrider 3500 kg.

Tilhengerkalkulator for personbil (Gå inn på vegvesen.no og klikk ”Tilhenhengerkalkulator” eller last ned app på smarttelefon, nettbrett..)

Legger du inn bilens kjennemerke og tilhengerens kjennemerke i kalkulatoren, finner du ut om det er tilstrekkelig med klasse B – eller om du må ha klasse B 96 eller klasse BE. Kalkulatoren forteller også hvor mye du eventuelt kan laste på tilhengeren.

Legger du inn bare bilens kjennemerke i kalkulatoren, får du vite hva som er tilhengerens høyeste tillatte totalvekt og tilhengerens høyeste aktuelle totalvekt i klasse B, B 96 eller BE.

Tilhenger uten bremser
Tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, skal være utstyrt med brems – og det er slike tilhengere med brems som er omtalt ovenfor. Mange disponerer imidlertid lettere tilhengere uten brems. I bilens vognkort finner man en egen rubrikk som heter «Tillatt hengervekt, uten brems» og som angir maksimal aktuell totalvekt for «bremseløs» tilhenger etter bilen. I tilhengerens vognkort finner man tilhengerens egenvekt, og trekker man denne egenvekten ifra bilens tillatte hengervekt – får man frem hvor mye man lovlig kan laste på tilhenger uten brems.

Hastighetsbegrensninger
Hvis du befinner deg på veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du generelt ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger.

Persontransport
Det er ikke tillatt å frakte personer i eller på en tilhenger. Politiet kan tillate slik transport når tilhengeren benyttes i prosesjon.

Klasse BE (personbil med tilhenger)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg som man ikke kan trekke med ren klasse B.

Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke med ren klasse B, er omtalt på forrige side: Klasse B (personbil).

Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt). Denne skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.
Se også etter tillatte vogntogvekt. Denne skal heller ikke overskrides, dvs. summen av bilens aktuelle totalvekt + tilhengerens aktuelle totalvekt.

For kjøring i Norge gir klasse BE førerrettighet også for:
Traktor og motorredskap (begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger når klasse BE er tatt etter 1. januar 2005. Begrensningen på 25.000 kg gjelder både når traktor/motorredskap er enkeltkjøretøy eller vogntog.
Ved utstedelse av førerkort får søker påført klasse BE og klasse T og kode 144 (traktor begrenset).

Har man ervervet klasse B eller BE før 1. januar 2005, har man rett til å kjøre alle traktorer med eller uten tilhenger. I tillegg har man førerrettighet for motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg og for større motorredskap med maksimal konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t.

Nye regler fra 19. januar 2013:
Er klasse BE tatt for første gang på ovennevnte dato eller senere, må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg. Overskrides denne vekten, må føreren ha klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B.

Person som har tatt klasse BE før 19. januar 2013, slipper å ta hensyn til tilhengerens tillatte totalvekt. Det er tilstrekkelig å kontrollere bilens tekniske begrensninger i form av tillatt hengervekt (maksimal aktuell totalvekt for tilhenger) og tillatt vogntogvekt (summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.).

Tillatt totalvekt: – Den maksimale vekt et kjøretøy er registrert for.
Aktuell totalvekt: – Den vekt et kjøretøy har i øyeblikket (faktisk vekt).
Fra 19. januar 2013 kan klasse B kode 96 være et alternativ til klasse BE, jf. forrige side om Klasse B (personbil). Alt etter hvilken bil og tilhenger du disponerer, må du selv finne ut om klasse B kode 96 eller klasse BE er den beste løsningen.

SKAGENPAKKEN BE
Pakkepris BE-førerkort. Inneholder all obligatorisk opplæring klasse BE. Passer for deg som har kjørt mye med tilhenger og har grunnleggende kompetanse i sikring og merking av last. Kjøretimer á kr 880,- tilkommer ved behov.

Pris: 7.990,-

 • 1 x Førerprøve
 • 1 x Sikkerhetskurs på veg
 • 1 x Lastsikringskurs
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2

SKAGENPAKKEN B96
Pakkepris B96-førerkort. Inneholder all obligatorisk opplæring klasse B96. Passer for deg som har kjørt mye med tilhenger og har grunnleggende kompetanse i sikring og merking av last. Kjøretimer á kr 880,- tilkommer ved behov

Pris: 5.400,-

 • 1 x Sikkerhetskurs på veg
 • 1 x Lastsikringskurs
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2

  Kontakt oss

  Hvilken avdeling gjelder det:
  StavangerSandnes

  Hvor har du hørt om oss ?
  GoogleFacebookInstagramTv-vestFerjeHjemmesideVennerAnnonseAvis

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.