Ring oss for en hyggelig prat på: 51 56 73 10

Vi blir veldig glade dersom du velger oss som din trafikkskole. Av oss skal du forvente godt planlagte teoriøkter og kjøreøkter slik at du når dine mål og myndighetene sine mål for opplæringen. Vi er her for deg!

Den1.1.17 kom det nye forskrifter og læreplaner for mopedopplæring. Vi beveger oss vekk fra rene mopedkurs og mer inn i en individuell opplæring slik vi kjenner fra andre førerkortklasser. Prisen som oppgis her blir for de obligatoriske delene av mopedopplæringen. I tillegg må det påregnes tilstrekkelig øving for å nå målene i forskrift og læreplan. Her ønsker vi et samarbeid mellom trafikkskole og privat øvelseskjøring.

Før du starter på mopedopplæringen må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Har du ikke gjennomført trafikalt grunnkurs kan du melde deg på kurs her: Trafikalt Grunnkurs. Klikk deg inn på linken hvor du får tilgang til hele læreplanen og les fra side 27 og utover for å få innblikk i hvilke krav som stilles til deg som skal ta moped. Hvor mange timer du trenger for å nå målene avgjør totalprisen, regn forslaget nedenfor som et absolutt minimum.

Trinn 2:
Grunnkurs moped pluss trinn 3-teori (8×45 min).

Praktisk del, minimum 3×45 minutter hvor du skal kunne:
* gjøre deg klar for kjøring
* mestre igangsetting og stans, giring, styring og bremsing
* beherske grunnleggende kjøretøybehandling (eks. blikkbruk, sittestilling,forankring,stoppunkt i forbindelse med vegkryss, plassering i kjørebanen, presis kjøreteknikk)
* kunne utføre sikkerhetskontroll av mopeden (bremser, felg og dekk, styring, lysutstyr, lydutstyr,sikkerhetsutstyr).

Individuell trinnvurdering av trinn 2, 45 minutter.

Trinn 3:
Før sikkerhetskurs i trafikk kan påbegynnes krever forskriften at du har god kompetanse i trafikken og kan kjøre tilnærmet selvstendig i trafikken. Her bør du regne minimum 3×45 minutter.

Trinn 3.2 Sikkerhetskurs i trafikk (4t)

Individuell trinnvurdering av  trinn 3

Trinn 4:

 4.1 Sikkerhetskurs på veg

Totalt minstepris kr 7500.

Ingen lærer på samme måte eller like raskt. Mopedopplæringen er kort og intensiv, og det kreves mye av deg for å nå målene. Du må vise at du har kontroll på vikeplikt, plassering og feltskifte ved bruk av riktig se-teknikk og god tilpassing av fart til ulike forhold. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kjøretidene blir avtalt direkte med din lærer. Avbestilling må skje så tidlig som mulig, og vær klar over at opplæringen vil ta lengre tid dersom du ikke følger din gruppes program. Møt presis! Normalt vil kjøreopplæringen starte kl 16:00.

Stiller du med egen moped må denne være i forskriftsmessig og forsvarlig stand etter vegtrafikklovens bestemmelser. Du må i tillegg kle deg godt, selv om det kan være varmt ute. Med det mener vi at hele kroppen skal være tildekket, med bukse, jakke, støvler, hansker og selvsagt godkjent hjelm. Skinnet du er utstyrt med fra naturen, er tynt og tåler dårlig at du sklir på asfalten. Selv i 45 km/t kan du få betydelige skader hvis du kolliderer eller velter. Derfor bør du bruke klær som beskytter hele kroppen. Mopeden er liten og forsvinner ofte i trafikkbildet. Bruk klær og hjelm med sterke farger, da kan de andre se deg bedre.

Last ned: Vegvesen læreplan
Informasjon fra Statens Vegvesen om veien til førerkortet
* Denne linken beskriver på en lettfattelig måte hele gangen i opplæringen med Statens egne ord.

Kontakt oss

* Du får epost kopi av innsendt skjema.